Civilinės saugos pratybos

Mūsų lopšelyje – darželyje vyko priešgaisrinės ir civilinės saugos evakuacijos pratybos. Pratybų tikslas – praktiškai evakuoti vaiku, personalą įstaigos turimais resursais, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, apmokyti lopšelio – darželio bendruomenę, kaip reikėtų elgtis įstaigoje kilus gaisrui.Šios pratybos susilaukė didelio lopšelio – darželio bendruomenės susidomėjimo, priminė evakuacijos žinias apie žmonių elgesį evakuacijos metu ir buvo naudingos ne tik personalui, bet ir vaikams. Evakuacijos metu paaiškėjo, kad įstaigos bendruomenės nariai yra susipažinę su evakuacijos planu ir žino kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą, kokia kryptimi išeiti. Pedagogų nuomone, pratybos yra naudingos, nes taip įgyjami reikalingi praktiniai įgūdžiai.

Respublikinis prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“

Lopšelio – darželio ,,Liepaitė“ ,,Smalsučių“ , ,,Paukščiukų“ ir ,,Kačiukų“ grupės vaikai, lankantys logopedines pratybas, nuo 2017 m. spalio 1 d. Įsitraukė į vykdomą republikinį prevencinį projektą ,,Žaidimai moko“ , kurio tikslas – lavinti penkiamečių ir šešiamečių vaikų erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (rankų pirštų, riešo) judesius.

Kiekvieną savaitę vaikai  supažindinami su nauja tema. Užduotėlės pateiktos kūrybiškai ir žaismingai, pasitelkiant žaidimus, eilėraščius, daineles. Vaikai žaisdami mokosi, turtinamas jų žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara, lavinama smulkioji motorika.

Daugiau apie projektą sužinosite čia: https://www.ppt.kelme.lm.lt/?p=1159

Logopedė Zita Jankienė

Sveikuolių sveikuoliai

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.“Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse dalyvavo trylika Mažeikių rajono lopšelių – darželių. Mūsų lopšelio – darželio „Liepaitė“ auklėtiniai užėmė antrą vietą. Sveikiname!