Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017-06-30 finansinės ataskaitos

2017-03-31 finansinės ataskaitos

2016-12-31 finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės 2016-09-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2016-09-30 ataskaita

Finansinės būklės 2016-06-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2016-06-30 ataskaita

Finansinės būklės 2016-03-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2016-03-31 ataskaita

Finansinės būklės 2015-12-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-12-31 ataskaita

Finasinės būklės 2015-09-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-09-30 ataskaita

Finansinės būklės 2015-06-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-06-30 ataskaita

Finansinės būklės 2015-03-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-03-31 ataskaita

Finansinės būklės 2014-12-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2014-12-31 ataskaita

Finansinės būklės 2014-09-30 ataskaita 1 psl.

Finansinės būklės 2014-09-30 ataskaita 2 psl.

Veiklos rezultatų 2014-09-30 ataskaita