Smalsučiai

6-7 metų priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės, auklėtojos

Virginija Kinienė

Gintarė Lavickytė

Auklėtojo padėjėja

Gražina Dambrauskienė