Viekšnių lopšelis – darželis LIEPAITĖ banner

Teisinė informacija

Lopšelis – darželis ,,Liepaitė” savo veiklą organizuoja remiantis LR švietimo įstatymu , LR Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d., Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, patvirtinta LR Seimo 2003 m. gegužės 20d. nutarimu Nr. IX – 156.