Darbuotojai

Įstaigoje dirba 32 darbuotoju, iš jų 16 pedagogų.
Pedagogų kadrų kaita nežymi. 4 – pedagogai dirba nuo įstaigos įsikūrimo, daugelis dirba daugiau nei 15 metų.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas
1. Silva Poškienė L. e. p. direktorė II vadybinė/aukštasis
2. Irena Gudavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė/aukštasis
3. Dalia Beržanskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštesnysis
4. Sandra Jastrižimskienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
5. Virginija Kinienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
6. Irena Kraujutienė Auklėtoja Auklėtoja/vidurinis
7. Lilia Liaugaudienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
8. Dainora Girčienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
9. Gintarė Lavickytė Auklėtoja Auklėtoja/aukštasis
10. Jūratė Bogužienė  L. e. p. auklėtoja Aukštasis
11. Aleksandra Norbutienė Auklėtoja Metodininkė/aukštasis
12. Zina Niciuvienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
13. Jūratė Škerbienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
14. Milda Tenienė Meninio ugdymo pedagogė Metodininkė/aukštesnysis
15. Zita Jankienė Logopedė Vyr. logopedė/aukštasis
16. Imeda Žilinskienė  L. e. p. auklėtoja Aukštasis