Svarbi informacija dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo

Nuo kovo 30 d. įstaigos mokytojai ir logopedas ugdymo procesą pradės organizuoti nuotoliniu būdu pagal Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą, patvirtintą Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. V1-29.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Pagalba naudojantis skaitmeninėmis technologijomis

Nuotolinio ugdymo proceso metu prireikus techninės pagalbos TĖVAI pirmiausia kreipiasi į grupės mokytojus, o nepavykus išspręsti problemos, teikia užklausą skaitmeninių technologijų administratoriui el. paštu egidijus.urbonas@gmail.com, telefonu 8 617 66 666 kuo išsamiau nusakant/aprašant situaciją ar pasitelkiant nuotraukas.

MOKYTOJAI ir LOGOPEDAS nuotolinio ugdymo proceso metu prireikus techninės pagalbos teikia užklausą skaitmeninių technologijų administratoriui el. paštu egidijus.urbonas@gmail.com, telefonu 8 617 66 666 kuo išsamiau nusakant/aprašant situaciją ar pasitelkiant nuotraukas.