Viešieji pirkimai

Pirkimų planas

2017 metų viešųjų pirkimų suvestinė
2016 metų viešųjų pirkimų suvestinė
2015 metų viešųjų pirkimų suvestinė
2014 metų viešųjų pirkimų suvestinė
2013 metų viešųjų pirkimų suvestinė
2012 metų viešųjų pirkimų suvestinė

Taisyklės

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (nuo 2017-07-01)

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” direktoriaus įsakymas ,,Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių galiojimo”

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” supaprastintų viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Vykdomi pirkimai

2017 metai

Informaciją apie skelbiamus pirkimus ir jų eigą rasite šioje nuorodoje.

2016 metai

Informaciją apie skelbiamus pirkimus ir jų eigą rasite šioje nuorodoje.

2015 metai

Informaciją apie skelbiamus pirkimus ir jų eigą rasite šioje nuorodoje.

2014 metai

Informaciją apie skelbiamus pirkimus ir jų eigą rasite šioje nuorodoje.

Ataskaitos

2019 m. viešųjų pirkimų ataskaita

Patikslinta 2018 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2018 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2017 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2015 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2014 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2013 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2012 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2011 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2010 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2009 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2008 m. viešųjų pirkimų ataskaita