Darbuotojai

Įstaigoje dirba 33 darbuotoju, iš jų 16 pedagogų.
Pedagogų kadrų kaita nežymi. 4 – pedagogai dirba nuo įstaigos įsikūrimo, daugelis dirba daugiau nei 15 metų.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas
1. Silva Poškienė L. e. direktoriaus pareigas II vadybinė/aukštasis
2. Irena Gudavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė/aukštasis
3. Dalia Beržanskienė

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštesnysis
4. Sandra Jastrižimskienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
5. Virginija Kinienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
6. Lilia Liaugaudienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
7. Dainora Girčienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
8. Gintarė Lavickytė Auklėtoja Auklėtoja/aukštasis
9. Aleksandra Norbutienė

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Metodininkė/aukštasis
10. Zina Niciuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Vyr. auklėtoja/aukštasis
11. Jūratė Škerbienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Metodininkė/aukštasis
12. Milda Tenienė Meninio ugdymo pedagogė Metodininkė/aukštesnysis
13. Zita Jankienė Logopedė Logopedė metodininkė/aukštasis
14. Jūratė Bogužienė L. e. auklėtojo pareigas Aukštasis
15. Imeda Žilinskienė L. e. auklėtojo pareigas Aukštasis
16. Audronė Meškienė L. e. auklėtojo pareigas Aukštasis