Darbuotojai

Įstaigoje dirba 31 darbuotojas, iš jų 15 pedagogų.

Pedagogų kaita nežymi. 4  pedagogai dirba nuo įstaigos įsikūrimo, daugelis dirba daugiau nei 15 metų.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas
1. Irena Gudavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas III vadybinė/aukštasis
2. Dalia Beržanskienė

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja/aukštesnysis
3. Sandra Jastrižimskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja/aukštasis
4. Virginija Kinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja/aukštasis
5. Lilia Liaugaudienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja/aukštasis
6. Zita Dabožinskienė L. e. p. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
7. Gintarė Lavickytė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja/aukštasis
8. Aleksandra Norbutienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/aukštasis
8. Zina Niciuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja/aukštasis
10. Jūratė Škerbienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/aukštasis
11. Milda Tenienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/aukštesnysis
12. Zita Jankienė Logopedė Logopedė metodininkė/aukštasis
13. Jūratė Bogužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja/aukštasis
14. Imeda Žilinskienė L. e. p. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
15. Audronė Meškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja/aukštasis

Pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti, skaičius