Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

MOKYTOJAI

Vardas, pavardė, pareigos Telefonas El. paštas Pareigybės aprašymas
Dalia Beržanskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 443) 37387 dalia.berzanskiene@vieksniuliepaite.lt Ikimokyklinio ugdymo mokytojo
Jūratė Bogužienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

jurate.boguziene@vieksniuliepaite.lt
Zita Dabožinskienė

l. e. p. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

zita.dabozinskiene@vieksniuliepaite.lt
Sandra Jastrižimskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

sandra.jastrizimskiene@vieksniuliepaite.lt
Lilia Liaugaudienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

lilia.liaugaudiene@vieksniuliepaite.lt
Audronė Meškienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

audrone.meskiene@vieksniuliepaite.lt
Aleksandra Norbutienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aleksandra.norbutiene@vieksniuliepaite.lt
Zina Niciuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

zina.niciuviene@vieksniuliepaite.lt
Jūratė Škerbienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

jurate.skerbiene@vieksniuliepaite.lt
Imeda Žilinskienė

l. e. p. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

imeda.zilinskiene@vieksniuliepaite.lt
Gintarė Gudauskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

gintare.gudauskiene@vieksniuliepaite.lt Priešmokyklinio ugdymo mokytojo
Virginija Kinienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

virginija.kiniene@vieksniuliepaite.lt
Milda Tenienė

meninio ugdymo mokytoja

milda.teniene@vieksniuliepaite.lt Meninio ugdymo mokytojo

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

 

Vardas, pavardė, pareigos Telefonas El. paštas Pareigybės aprašymas
Zita Jankienė

logopedė

(8 443) 37387 zita.jankiene@vieksniuliepaite.lt Logopedo
Danutė Eičinienė

logopedė

danute.eiciniene@vieksniuliepaite.lt

 

ADMINISTRACIJA

 

Vardas, pavardė, pareigos Telefonas El. paštas Pareigybės aprašymas
Auksė Žagrakalienė

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, sekretorė

(8 443) 37387 direktoriaus pav. ukiui@vieksniuliepaite.lt Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams

Sekretoriaus

Renata Narkienė

vyr. buhalterė

8 603 85405 buhalterija@vieksniuliepaite.lt Vyriausiojo buhalterio
Zina Niciuvienė

maitinimo organizatorius

(8 443) 37387 zina.niciuviene@vieksniuliepaite.lt Maitinimo organizatoriaus
Egidijus Urbonas

informacinių technologijų specialistas

8 617 66666 egidijus.urbonas@gmail.com Informacinių technologijų specialisto

 

KITI DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė, pareigos Telefonas El. paštas Pareigybės aprašymas
Gražina Dambrauskienė

auklėtojo padėjėja

(8 443) 37387 grazina.dambrauskiene@vieksniuliepaite.lt Auklėtojo padėjėjo
Vida Gabalienė

auklėtojo padėjėja

vida.gabaliene@vieksniuliepaite.lt
Irena Kontautė

auklėtojo padėjėja

irena.kontaute@vieksniuliepaite.lt
Jovita Kryžienė

auklėtojo padėjėja

jovita.kryziene@vieksniuliepaite.lt
Nijolė Poškienė

auklėtojo padėjėja

nijole.poskiene@vieksniuliepaite.lt
Ina Žąsytienė

auklėtojo padėjėja

ina.zasytiene@vieksniuliepaite.lt
Danutė Bogužienė

virėja

(8 443) 37387 danute.boguziene@vieksniuliepaite.lt Virėjo
Danutė Lavickienė

virėja

danute.lavickiene@vieksniuliepaite.lt
Jurgita Valinevičienė

virtuvės pagalbinė darbininkė

jurgita.valineviciene@vieksniuliepaite.lt Virtuvės pagalbinio darbininko
Renata Aviženienė

sandėlininkė

renata.avizeniene@vieksniuliepaite.lt Sandėlininko
Irena Dilbitytė

valytoja

(8 443) 37387 irena.dilbityte@vieksniuliepaite.lt Valytojo
Jonas Šiaulys

statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, stalius

jonas.siaulys@vieksniuliepaite.lt Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko

Staliaus

Sigita Taujenienė

lauko aplinkos valytoja

 

sigita.taujeniene@vieksniuliepaite.lt Lauko aplinkos tvarkytojo

 

Pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti, skaičius