Korupcijos prevencija

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022–2024 metų korupcijos prevencijos veikmų plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022–2024 metų korupcijos prevencijos veikmų plano 2022 metų įgyvendinimo ataskaita

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ darbuotojų antikorupcinio elgesio taisyklės

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022–2024 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas

Korupcijos prevencijos Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ tvarkos aprašas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ nustatymo

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo:

Stanislava Gadonienė, tel. +370 443 37 387, el. paštas stanislava.gadoniene@vieksniuliepaite.lt

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba pristato naują e. mokymo platformą ir kviečia visus, besidominčius antikorupcinės aplinkos kūrimo tema naudotis šiuo įrankiu. Profesionaliai atrinkta antikorupcinio švietimo mokymų medžiaga suteikia galimybę kiekvienam savarankiškai gilintis į skirtingas temas. E. mokymų platformoje galima rasti informacijos skirtingomis temomis: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga bei korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje ir kt. Temų sąrašas ir turinys nuolat pildomas.  Visi norintys, kviečiami naudotis šia nemokama platforma, o sėkmingai užbaigusiems  mokymo temas, išduodami sertifikatai, liudijantys kvalifikacijos kėlimą.

Nuoroda į mokymo platformą: https://emokymai.stt.lt/

Antikorupcinio švietimo vaizdo pamokos: https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/ivairios-edukacines-priemones/vaizdo-paskaitos/7662

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais:  https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkitezinias/7570

Mažeikių rajono savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevencijos veiklą: https://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/korupcijos-prevencija-1/teis%c4%97s-aktai/