PROJEKTINĖ VEIKLA

Praėjusiais mokslo metais didelio susidomėjimo sulaukęs projektas „Draugauju su knyga“ tęsiamas ir šiemet. Jau įvyko pirmieji renginiai, supažindinantys vaikus su stebuklingu knygų pasauliu.
Plungės rajono literatų klubo ,,Vingiorykštė“ narės Alma Vilnienė bei Adelė Daukantaitė pristatė savo naujausias poezijos ir prozos knygutes vaikams ,,Ant didžiulio namo stogo“ ir ,,Gaidys Pypkė“. Literatės, ,,persikūnijusios“ į savo kūrinių personažus, šmaikštavo, kvietė šokti, žaisti, dainuoti. Vaikai sužinojo, kaip kuriamos knygos, apžiūrėjo natūralias jų iliustracijas.
Rašytojos labai džiaugėsi vaikų parengtomis iliustracijomis naujai leidžiamai vaikiškos poezijos knygai. Autorėms buvo be galo malonu išgirsti, kaip jų sukurtas poezijos kūrinys suskamba vaikų lūpose. Renginį šauniai papuošė stilizuota vaikų apranga – vienodi marškinėliai su vaikų piešiniais bei knygų skaitymo šūkiais.

Sulaukėme svečių ir iš Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“. Mokytojos Esmeralda Gerasimova, Edita Viruišienė bei logopedė Laura Ivanovienė suvaidino pasakėčią „Lapė ir sūris“. Išradingi sceniniai kostiumai, išraiškinga vaidyba padėjo vaikams suprasti perkeltinę kūrinio prasmę, jos pamokomąją vertę. Stebėdami filmuką vaikai susipažino su sūrių rūšimis, jų gaminimo tradicijomis, papročiais, įvairiais buities rakandais, kurie buvo naudojami ūkiuose gaminant sūrius.

Šis renginys, susietas su patirtiniu ugdymu, atskleidė vaikams daug naujos informacijos, o degustacija leido pajusti turtingą sūrių skonių ir kvapų paletę. Įvykę renginiai papildė darželio veiklą, žadino vaikų smalsumą, žingeidumą, pozityvias emocijas, skatino jų kalbinę raišką. Džiaugiamės, kad vis drąsiau į įstaigos organizuojamas veiklas įsijungia tėveliai!

Specialioji pedagogė ir logopedė Galina Lobina.