Komisijos, darbo grupės

Darbo taryba – darbuotojų atstovas, ginantis darbuotojų teises ir interesus ir atstovaujantis jiems santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis, darbo ginčus nagrinėjančiose ir socialinės partnerystės institucijose, kuriantis ir keičiantis jų teises ir pareigas ar kitaip dalyvaujantis, nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises ir pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka.

Darbo tarybos pirmininkė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Bogužienė

Nariai:

  • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Beržanskienė
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Škerbienė