Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SNIEGUOLĖ GRICIUVIENĖ:

 • organizuoja ir įgyvendina priemones, kurios užtikrina vaikų sveikatos saugumo ir jos stiprinimo bei ligų ir traumų profilaktiką;
 • užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuria sveiką aplinką, stiprinančią vaikų sveikatą;
 • numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atveju;
 • teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas auklėtojoms, vaikams, tėvams (globėjams);
 • ugdo vaikų asmens higienos įgūdžius;
 • dalyvauja formuojant ugdymosi aplinką ir sąlygas nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas, sporto renginius;
 • kaupia informaciją apie vaikų sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus. Analizuoja vaikų sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikia informaciją darželio bendruomenei, kt. institucijomis;
 • organizuoja susitikimus su gydytojais vaikų sveikatos gerinimo klausimais;
 • tvarko medicininius dokumentus.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo planas 2024 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2023 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2021 m.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas