Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SNIEGUOLĖ GRICIUVIENĖ:

 • organizuoja ir įgyvendina priemones, kurios užtikrina vaikų sveikatos saugumo ir jos stiprinimo bei ligų ir traumų profilaktiką;
 • užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuria sveiką aplinką, stiprinančią vaikų sveikatą;
 • numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atveju;
 • teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas auklėtojoms, vaikams, tėvams (globėjams);
 • ugdo vaikų asmens higienos įgūdžius;
 • dalyvauja formuojant ugdymosi aplinką ir sąlygas nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas, sporto renginius;
 • kaupia informaciją apie vaikų sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus. Analizuoja vaikų sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikia informaciją darželio bendruomenei, kt. institucijomis;
 • organizuoja susitikimus su gydytojais vaikų sveikatos gerinimo klausimais;
 • tvarko medicininius dokumentus.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2021 m.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planas