Mokytojų taryba (nenaudojamas)

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio ,,Liepaitė” savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:
•    Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.
•    Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.
•    Analizuoja ugdymo rezultatus.
•    Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.
•    Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

 

{tab=Planavimas}

2017-ųjų metų veiklos planas

2016-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2017-2019 m. strateginis veiklos planas

2016-ųjų metų veiklos planas

{/tabs}

VIZIJAAtvira kaitai, besimokanti bendruomenė, ugdanti kultūrines tradicijas, doras, laisvas savarankiškai mąstančias, kūrybingas asmenybes.MISIJABūti partneriu vaikams ir tėvams, teikti jų poreikiams pritaikytas ugdymo paslaugas, sudaryti sąlygas vaiko individualybės ugdymui(si). Stiprinti natūraliai susiklosčiusio mažo miestelio santykį su mus supančia aplinka, ugdant pagarbą gyvybei, dorovingą požiūrį į gamtą.