Kūrybinių darbų paroda ,,Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk!”

Logopedė Z. Jankienė su 5 priešmokyklinės grupės ugdytinėmis dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk!”, kurią organizavo Alytaus lopšelis — darželis „Obelėlė”. Parodos tikslas — pažinti ir įsiminti raides per kūrybinę veiklą. Mergaitės, padedant logopedei, dažė bei klijavo raides su kankorėžiais ir kamšteliais ir nusiuntė jas organizatoriams.

Sveikatiados iššūkis – saldintą gėrimą keičiu į vandenį!

Mažeikių rajono Viekšnių l/d ,,Liepaitė‘ priėmė ,,Sveikatiados iššūkį – saldintą gėrimą keičiu į vandenį‘‘. Tikslas – įrodyti, kad vandenį gerti sveikiausia.  Iššūkyje dalyvavo ,,Paukščiukų‘‘ grupės 15 vaikų.. Sveikatos priežiūros specialistė kalbėjo, iš kur atsiranda geriamas vanduo, kuo naudingas vanduo gamtai, žmogaus organizmui, kiek jo rekomenduojama išgerti per dieną. Vaikai minė mįsles, piešė vandens tema, atliko keletą eksperimentų su vandeniu. Veikos pabaigoje įdėmiai pažiūrėjo nuotaikingą – mokamąjį filmuką, gaivinosi paskanintu vandeniu. Vieningai nutarta, tyras vanduo – ,,JĖGA‘‘.

,,Aš tarp draugų“

Vasario 14 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“ vyko respublikinis meninio skaitymo konkursas ,,Aš tarp draugų“. Šiame renginyje  dalyvavo ir Viekšnių ikimokyklinės įstaigos ,,Liepaitė“ ugdytinė Salomėja Meškytė. Mokytojos Audronės Meškienės paruošta Salomėja deklamavo Sigito Gedos eilėraštį ,,Mūsų darželis“. Stebėjome šaunų ,,Kregždutės“ ugdytinių muzikinį pasirodymą. Svečiai buvo pakviesti padainuoti ir pašokti ,,Draugystės ratelį“. Visi dalyvavusieji apdovanoti padėkos raštais.