Su rugsėjo 1!

Jeigu pasiųsi šiltą spindulėlį vaiko sielai, išvysi tu dvi saules jojo akyse,

o atiduotas jam lašelis meilės, ištrykš širdy jo nesulaikoma versme.

Jeigu įvesi vaiko sielą į spalvų, garsų pasaulį, sukrausi brandų turtą jo gyvenimui visam…

Su Rugsėjo 1-ąja!