Ačiū!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, skiriant 2 % gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui už 2018 metus. Jūsų parama panaudojama įstaigos ugdymo aplinkos gerinimui. Kviečiame ir labai prašome paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą, skiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio už 2019 metus. Jūsų parama šiais metais ypatingai svarbi dėl esamos situacijos Lietuvoje.

Deklaracijos teikiamos iki 2020 m. liepos 1 d.