Apie projektą „Draugaujame su knyga“

Kad skaitymas taptų įdomiu, kūrybišku ir naudingu procesu, reikia „susidraugauti“ su knygomis. Vasario mėn. Viekšnių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyko projektas „Draugaujame su knyga“. Buvo numatyta daug įdomių ir prasmingų veiklų, priartinančių vaikus prie knygų, jų skaitymo.

Lankydamiesi Viekšnių bibliotekoje mažieji skaitytojai susipažino su bibliotekos pastato istorija, joje esančiais skyriais, skaitytojų taisyklėmis, knygelių išdavimo ir grąžinimo tvarka. Bibliotekininkės supažindino vaikus su knygų įvairove, parodė, kaip tokioje gausybėje susirasti norimą knygutę. Vaikai su malonumu vartė knygeles su interaktyviais elementais, traukiamomis detalėmis bei atvartukais. Vaikus sudomino bibliotekos darbuotojos Rasos Vilkaitės išradingai sekama pasaka, žaismingos istorijos apie bibliotekoje gyvenantį zuikį Saliamoną. Vaikų smalsumą ir vaizduotę sužadino lobio paieškos. Lobio dėžutėje suradę knygos skirtukus, vaikai suprato, kodėl knygas reikia saugoti ir tausoti. Bibliotekoje patirti ryškūs įspūdžiai paskatino ugdytinius patiems iš įvairiausių medžiagų konstruoti skirtukus, kurti bei iliustruoti savo spalvingas, ryškias ir įdomias knygutes, rengti jų parodas.

Labai džiugu, kad tėveliai, suprasdami skaitymo prasmę, naudą, teikiamas galimybes prisidėjo prie skaitymo populiarinimo. Išleisdami į darželį savo atžalas jie parinkdavo knygelių laisvalaikio veikloms. Vaikai, pedagogų kūrybiškai paskatinti, perkeldavo knygelių siužetus, veikėjų poelgius, emocinius išgyvenimus į savo žaidybines, tyrinėjimo, kūrybines veiklas. Darželyje buvo surengta vaikų mėgstamiausių knygučių paroda-mainai.

Vienas iš projekto tikslų buvo paįvairinti ugdomąją veiklą organizuojant susitikimus su socialiniais partneriais. Įvyko turininga ir emociškai labai šilta popietė su Plungės rajono literatų klubo narėmis Adele Daukantaite, Daiva Rudelyte bei Alma Vilniene. Literatės dalinosi savo poezija, dainomis, pajuokavimais, linksmais žaidimais. Popietėje galima buvo išgirsti ne tik literatūrinį, bet ir sodrų žemaitišką žodį. Nuoširdžiai džiaugiamės užsimezgusia draugyste ir su Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ pedagogėmis Esmeralda Gerasimova bei Laura Ivanoviene. Sužavėti bendraamžių inscenizuotos pasakos sėkmės ir mūsų ugdytiniai nusprendė kurti dekoracijas bei vaidinti.

Į bendrystę su knyga įsitraukė ir lopšelio-darželio „Liepaitė“ darbuotojai. Dauguma darbuotojų atrinko iš savo asmeninių bibliotekų įdomiausias, vertingiausias knygas, jas pristatė, komentavo, dalinosi su kolegomis.

Projektas „Draugauju su knyga“, įsiliedamas į įvairiapusę lopšelio-darželio veiklą, sustiprino vaikų veiklos motyvaciją, tobulino kalbėjimo įgūdžius, suteikė daug malonių bendravimo akimirkų.

Logopedė, specialioji pedagogė Galina Lobina