Civilinės saugos pratybos

Mūsų lopšelyje – darželyje vyko priešgaisrinės ir civilinės saugos evakuacijos pratybos. Pratybų tikslas – praktiškai evakuoti vaiku, personalą įstaigos turimais resursais, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, apmokyti lopšelio – darželio bendruomenę, kaip reikėtų elgtis įstaigoje kilus gaisrui.Šios pratybos susilaukė didelio lopšelio – darželio bendruomenės susidomėjimo, priminė evakuacijos žinias apie žmonių elgesį evakuacijos metu ir buvo naudingos ne tik personalui, bet ir vaikams. Evakuacijos metu paaiškėjo, kad įstaigos bendruomenės nariai yra susipažinę su evakuacijos planu ir žino kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą, kokia kryptimi išeiti. Pedagogų nuomone, pratybos yra naudingos, nes taip įgyjami reikalingi praktiniai įgūdžiai.