Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas

Logopedė Z. Jankienė dalyvavo respublikinėje virtualios ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų parengtų metodinių priemonių parodoje ,,Ikimokylinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas” ir pristatė savo parengtą priemonę ,,Pamąstyk ir atsakyk”. Parodą organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno lopšelis-darželis ,,Šnekutis”.