Planavimo dokumentai

2023–2025 metų strateginis planas

2016-ųjų metų veiklos planas

2016-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2017-ųjų metų veiklos planas

2017-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2017-2019 m. strateginis planas

2018-ųjų metų veiklos planas

2018-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2019-ųjų metų veiklos planas

2019-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2020-ųjų metų veiklos planas

2020-2022 metų strateginis planas

2020-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2021-ųjų metų veiklos planas

2021-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2022-ųjų metų veiklos planas

2022-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2023-iųjų metų veiklos planas

2023 metų veiklos ataskaita