Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (toliau – Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Šioje programoje dalyvauja lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinukai.

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis; darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą; gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.