Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” vidaus patalpų paprastasis remontas

2015 m. vasario 23 d. pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis.

Įgyvendinant vietos projektą „Mažeikių r. Viekšnių lopšelio darželio „Liepaitė“ vidaus patalpų remontas“, kuris bus finansuojamas pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija“ Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Leader metodu) prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui“, numatoma suremontuoti tualetų, prausyklų, virtuvėlių patalpas, pakeisti sanitarinius mazgus, vandentiekio ir kanalizacijos sistemą.

kpf

leader

l_leader

svlt