Projektas ,,Kelyje būk saugus”

Keliuose įvyksta nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia vaikai, nesugebėję įvertinti rizikingos situacijos ar atsiradusio pavojaus. Suaugusiųjų pareiga apsaugoti vaikus nuo pavojų kelyje bei mokyti kaip jų išvengti. Ikimokyklinė įstaiga – pirmoji ugdymo įstaiga, kurioje formuojami vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiai. Rugsėjo-lapkričio mėn. lopšelyje-darželyje buvo vykdomas projektas „Kelyje būk saugus“. Projekto tikslas – ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius.

Projektinės veiklos metu vaikai įgijo žinių ir saugaus elgesio kelyje įgūdžių. Įvairios praktinės-žaidybinės situacijos parodė, kad vaikai suvokia atsakomybę už savo ir kitų saugumą, pagal savo amžių geba orientuotis sudėtingose situacijose. Suaugusiems bendruomenės nariams priminta vairavimo kultūra, ekologija.

Saugaus elgesio įgūdžiai, įgyti vaikystėje, formuoja vaiko nuostatą ir ateityje būti atsakingam eismo dalyviui.