Rugsėjo 1-ąją lopšelis-darželis linksmai pasitinka vaikučius, tėvelius ir darbuotojus…

Žinojimas suteikia viltį. 
Duok žmogui šią nuostabią galią!
Duok vaikui saugumą ir rimtį.
Duok žmogui kūrybos valią
Ir teisę mąstyti, kalbėti, tikėti.
Jau žinom: visi ką nors gali.
Tad leiskim šiai tiesai pakilti!

MIELIEJI,

Naujais mokslo metais linkime
Smalsių ir žingeidžių vaikų,
Supratingų kolegų, dirbant kasdienį atsakingą darbą,
Kantrybės, entuziazmo ir išradingumo.

Su rugsėjo 1-ąja!