,,Aš tarp draugų“

Vasario 14 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“ vyko respublikinis meninio skaitymo konkursas ,,Aš tarp draugų“. Šiame renginyje  dalyvavo ir Viekšnių ikimokyklinės įstaigos ,,Liepaitė“ ugdytinė Salomėja Meškytė. Mokytojos Audronės Meškienės paruošta Salomėja deklamavo Sigito Gedos eilėraštį ,,Mūsų darželis“. Stebėjome šaunų ,,Kregždutės“ ugdytinių muzikinį pasirodymą. Svečiai buvo pakviesti padainuoti ir pašokti ,,Draugystės ratelį“. Visi dalyvavusieji apdovanoti padėkos raštais.