Bundanti gamta

Parskrendantys paukščiai. Sruvenantys upokšniai. Visa tai pradeda gamtoje naują gyvybės ratą. Šventinis pavasario rytmetys. Muzikinė pasaka pagal J. Avyžių “Bėkim, žvėrys, pažiūrėti”