Pūsk ne tabako dūmus, o muilo burbulus ir balionus

Mažeikių rajono l/d ,,Liepaitė‘‘  gegužės 29d. vyko akcija “Pūsk ne tabako dūmus, o muilo burbulus ir balionus”. Sveikatos priežiūros specialistė kalbėjo apie tai, kuo kenkia tabakas, kodėl rūkyti nesveika. Grupių vaikai atsinešė muilo burbulų, balionų, spalvotų kreidelių. Žaidimų aikštelėje ėmėme pūsti įvairiaspalvius,  burbulus, balionus, stebėjome, kaip jie kyla ir skrenda. Mažieji vaikai piešė balionėlius ir burbulus ant betono plytelių. Gera nuotaika ir puiki diena visiems suteikė daug džiaugsmo.

Sveikatos priežiūros specialistė S. Griciuvienė