RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „IDĖJŲ LOBYNAS VAIKŲ KALBOS GEBĖJIMAMS UGDYTI“

2024 m. balandžio 24 dieną Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyko respublikinė kontaktinė ir nuotoliu organizuota konferencija „Idėjų lobynas vaikų kalbos gebėjimams ugdyti“. Tai ilgalaikės kvalifikacinės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas“ II modulis.

Konferencijos tikslas – dalintis gerąja patirtimi, siekiant efektyvaus ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo tobulinimo.

Į konferenciją atvykusius pranešėjus ir svečius iš Telšių lopšelių-darželių „Mastis“ ir „Eglutė“, Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ ir švietimo padalinio „Gintarėlis“, Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos, Mažeikių lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Bitutė“, „Buratinas“, „Gintarėlis“, „Delfinas“, „Saulutė“, „Linelis“, Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“, Skuodo lopšelio-darželio, pasveikino Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai muzikiniu sveikinimu.

Įstaigos direktorė Daiva Narmontienė pakvietė pranešėjus pasidalinti savo patirtimi, atveriant idėjų lobyną vaikų kalbos gebėjimas ugdyti.

Konferencijoje buvo pristatyti 22 pranešimai, dalyvavo virš 50 klausytojų.

Konferencijos tikslas buvo įgyvendintas: vyko konstruktyvus bendradarbiavimas, patirties sklaida, diskusijos kaip siekti efektyvesnio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimo ugdymo.