VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ DARŽELYJE

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.

Lopšelyje-darželyje prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąjį kraštą, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.

Rytmetį iškilmingai ugdytiniai pradėjo Lietuvos himnu, skambėjo vaikų deklamuojami eilėraštukai, dainelės, gražūs žodžiai apie Lietuvą… Vaikai smagiai šoko lietuvių liaudies ratelius. „Paukščiukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Norbutienė surengė vaikų piešinių parodą „Trijų spalvų simfonija“, „Kačiukų“ grupės vaikai pasipuošė savo pačių margintais trispalviais marškinėliais.

Tikimės, kad šios savaitės renginiai palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.