Svarbi informacija dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo

Nuo kovo 30 d. įstaigos mokytojai ir logopedas ugdymo procesą pradės organizuoti nuotoliniu būdu pagal Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą, patvirtintą Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. V1-29.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS